S 500 ureda na šest kontinenata, naš tim surađuje preko granica i u svakom sektoru nekretnina.  Naša globalna pokrivenost i opsežni resursi pružaju klijentima višedimenzionalnu perspektivu i odgovore na sve poslovne potrebe.

Kroz četiri regionalna ureda, naš tim za jugoistočnu Europu pokriva osam tržišta: Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju, Bugarsku, Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru i Albaniju, pružajući klijentima sveobuhvatne i specijalizirane usluge.

CBRE uredi

Saznajte više o tvrtki CBRE