Odricanje od odgovornosti / Uvjeti korištenja

Molimo pažljivo pročitajte

Pristupanjem www.cbre.hr (u daljnjem tekstu "Web stranica"") potvrđujete da ste poslovni korisnik stariji od 18 godina i imate dopuštenje za korištenje ove Web stranice, te prihvaćate sve dolje navedene uvjete korištenja ( "Pojmovi"). Ovi Uvjeti uređuju vaš pristup Web stranici osim ako postoje posebni uvjeti i odredbe relevantni za određena područja ove Web stranice, a koji su navedeni na odgovarajućoj stranici Web stranice. Ako se ne slažete s ovim Uvjetima, ne biste trebali koristiti ovu web stranicu. Radi jasnoće, u ovim Uvjetima, reference na "mi", "nas", "naš" i "mi sami" su reference na CBRE Limited i bilo koje od njegovih podružnica ili društava grupe.

Ova politika Uvjeta korištenja zajedno s našom Politikom privatnosti ("Politika privatnosti") dostupnom na  http://www.cbre.hr-o-nama/globalna-online-politika-privatnosti-i-obavijest-o-kolacicima utvrđuje osnovu na kojoj će prikupiti, koristiti i otkriti određene vaše osobne podatke. Vaše korištenje ove stranice označava vaše razumijevanje i prihvaćanje uvjeta ove politike Uvjeta korištenja.

S vremena na vrijeme možemo izmijeniti ove Uvjete i objavit ćemo kopiju izmijenjenih Uvjeta na ovoj stranici. Bit ćete vezani takvim ažuriranim Uvjetima od trenutka kada su objavljeni na ovoj stranici. Savjetujemo vam da povremeno posjećujete ovo web mjesto i ovu web stranicu kako biste bili u tijeku sa svim promjenama koje su napravljene.

1. Pristup
Zadržavamo pravo ograničiti određena područja ove stranice odobrenim registriranim korisnicima. U slučaju da bilo koji dio web-mjesta zahtijeva da se registrirate kod nas prije dobivanja pristupa, slažete se pružiti istinite, točne, aktualne i potpune podatke, uključujući, ali ne ograničavajući se na ime člana i lozinku, kao i vaše ime, adresu , broj telefona i valjanu adresu e-pošte ("Podaci o računu"). Suglasni ste ažurirati svoje podatke o računu prema potrebi kako bi bili točni. CBRE će koristiti podatke o vašem računu u skladu sa svojom Politikom privatnosti.

Slažete se da ćete nas odmah obavijestiti o bilo kakvoj neovlaštenoj upotrebi vašeg članskog imena, lozinke ili računa. CBRE neće biti odgovoran za bilo kakve gubitke koji proizlaze iz neovlaštenog korištenja vašeg računa i slažete se da ćete nadoknaditi CBRE za bilo kakvu nepropisnu, neovlaštenu ili nezakonitu upotrebu vašeg računa.

2. Licenca za korištenje Web stranice
CBRE vam daje ograničenu, neisključivu, neprenosivu licencu za pristup i korištenje Stranice u skladu s ovim Uvjetima. Svako korištenje stranice koje nije izričito dopušteno ovim Uvjetima strogo je zabranjeno.

3. Intelektualno vlasništvo
Prihvaćate da CBRE posjeduje ili ima licencu za sva vlasnička prava i autorska prava na sadržaj koji se nalazi na ovoj stranici. Sva prava vlasništva i prava intelektualnog vlasništva ui na bilo koji licencirani sadržaj koji se nalazi na ovoj stranici vlasništvo su odgovarajućih vlasnika sadržaja i mogu biti zaštićena važećim zakonima o autorskim pravima ili drugim zakonima i ugovorima o intelektualnom vlasništvu te podliježu ograničenjima upotrebe prema takvim zakonima ili ugovorima.

Ovu stranicu možete koristiti u svoje informativne i interne poslovne svrhe i možete napraviti kopiju stranica ove stranice, ali samo za svoju internu poslovnu upotrebu, te pod uvjetom da se pridržavate svih obavijesti o autorskom pravu i drugim pravima vlasništva. Zabranjeno je bilo kakvo mijenjanje, prijenos, iznajmljivanje, kopiranje ili korištenje sadržaja ove stranice u javne ili komercijalne svrhe (osim interne poslovne upotrebe). Sljedeći su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke CBRE: CBRE i njegov dizajn logotipa, kao i određeni drugi CBRE zaštitni znakovi, uslužni znakovi, grafike i logotipi (zajedno, "CBRE zaštitni znakovi") koji se koriste u vezi s pružanjem proizvoda i usluga CBRE-a . Stranica može sadržavati zaštitne znakove trećih strana, oznake usluga, grafike i logotipe. Ne dobivate nikakva prava niti licencu u vezi sa zaštitnim znakovima CBRE ili zaštitnim znakovima bilo koje treće strane.

4. Ograničenja
Slažete se da nećete: (i) koristiti Stranicu za reprodukciju, prijenos, prikaz ili distribuciju materijala zaštićenog autorskim pravima u bilo kojem mediju ili putem bilo koje metode bez CBRE-ovog izričitog pismenog dopuštenja; (ii) kopirati, pohranjivati, uređivati, mijenjati, pripremati bilo koji izvedeni rad ili na bilo koji način mijenjati bilo koji sadržaj koji se nalazi na ovoj stranici; ili (iii) koristiti našu stranicu na bilo koji način koji krši ove Uvjete.

Suglasni ste da nećete: (a) lažno predstavljati bilo koju osobu ili subjekt ili lažno predstavljati svoju povezanost s bilo kojom drugom osobom ili subjektom; (b) sudjelovati u slanju neželjene pošte, plavljenju, sakupljanju adresa e-pošte ili drugih osobnih podataka, spideringu, skrapingu zaslona, skrapingu baze podataka ili bilo kojoj drugoj aktivnosti u svrhu dobivanja popisa korisnika ili bilo koje druge informacije, uključujući posebno popise nekretnina dostupni putem Stranice; (c) slati lančana pisma ili piramidalne sheme putem Stranice; (d) pokušati dobiti neovlašteni pristup drugim računalnim sustavima putem Stranice; ili (e) koristiti Stranicu na bilo koji način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili naštetiti Stranici ili ometati bilo koju drugu stranu u korištenju i uživanju Stranice.

5. Politika privatnosti i podnošenje informacija
Osim ako nije drugačije navedeno u ovim Uvjetima, vaše korištenje ove stranice podliježe CBRE-ovim Pravilima o privatnosti. Osim podataka po kojima se može identificirati osoba, a koji su obuhvaćeni našim Pravilima o privatnosti, svaki materijal koji prenesete ili objavite na stranici smatrat će se nepovjerljivim i nevlasničkim. CBRE neće imati nikakve obveze u pogledu takvog materijala. Sve komunikacije i drugi materijali koje prenesete ili objavite na ovoj stranici jesu i ostat će naše vlasništvo, a slanjem istih suglasni ste da ih možemo koristiti u bilo koju svrhu, bez ikakve naknade koju vam plaćamo.

6. Odricanje od odgovornosti
Stranica vam se daje "kakva jest". Svako korištenje ove stranice je na vlastitu odgovornost. U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, CBRE isključuje sva jamstva, bilo izričita ili prešutna (uključujući, ali ne ograničavajući se na, prešutna jamstva zadovoljavajuće kvalitete, prikladnosti za svrhu i korištenje razumne pažnje i vještine). CBRE ne daje nikakva zastupanja, jamstva ili jamstva da ova stranica neće biti oštećena, napada, virusa, smetnji, hakiranja ili drugih sigurnosnih upada.

Iako smo marljivo radili na pružanju točnih i potpunih informacija, ova stranica vam je dostupna besplatno i ne možemo biti odgovorni bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati izravno ili neizravno korištenjem ove stranice (ili bilo kojom nemogućnošću koristiti ga) ili bilo koje informacije sadržane na ovoj stranici. Sve informacije o popisu nekretnina na ovoj stranici podložne su mogućnosti pogrešaka, propusta, promjene cijene, najma ili drugih uvjeta, prethodne prodaje, najma ili financiranja ili povlačenja bez prethodne obavijesti. Sve projekcije, mišljenja, pretpostavke ili procjene sadržane na ovoj stranici služe samo za primjer i ne moraju predstavljati trenutnu ili buduću izvedbu navedene imovine. Vi i vaši porezni i pravni savjetnici trebali biste provesti vlastitu istragu bilo koje imovine navedene na ovoj stranici i bilo koje planirane transakcije u vezi s istom.

7. Odgovornost
Ništa u ovim Uvjetima ne ograničava odgovornost CBRE-a za smrt ili osobnu ozljedu nastalu kao rezultat našeg nemara ili lažnog predstavljanja.

CBRE vam ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za neizravnu, opću, posebnu, slučajnu, posljedičnu, egzemplarnu ili drugu štetu (uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka dobiti, prekida poslovanja, oštećenja datoteka, gubitka poslovnih podataka ili bilo kojeg drugog materijalni gubitak) u vezi sa Stranicom na bilo koji način ili u vezi s korištenjem, nemogućnošću korištenja ili rezultatima uporabe Stranice, čak i ako je CBRE upozoren na mogućnost takve štete. Nikakve usmene ili pismene informacije ili savjeti koje daje CBRE ili drugi neće stvoriti jamstvo i ni vi niti bilo koja treća strana ne smijete se osloniti na takve informacije ili savjete.

8. Odšteta
Obeštetit ćete i zadržati obeštećeni CBRE od svih gubitaka, potraživanja troškova, zahtjeva ili troškova (bilo izravnih ili neizravnih) koji proizlaze iz (i) bilo koje tvrdnje da je vaš rad, posjedovanje ili korištenje stranice ili bilo kojeg njezinog dijela u suprotnosti s ovim Uvjeti na bilo koji način ili materijali ili informacije koje nam dostavite krše autorska prava ili prava intelektualnog vlasništva bilo koje treće strane; ili (ii) vaše upotrebe ili zlouporabe stranice.

9. Općenito
Suglasni ste da ćete se pridržavati svih relevantnih zakona koji se primjenjuju na vaše korištenje ove stranice.

CBRE ili njegovi poslovni partneri mogu predstavljati oglase ili promotivne materijale na ili putem Stranice. Vaše poslovanje ili sudjelovanje u promocijama bilo kojeg oglašivača treće strane na ili putem Stranice odvija se isključivo između vas i te treće strane, a vaše sudjelovanje podliježe uvjetima i odredbama povezanim s tim oglašavanjem ili promocijom. CBRE nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastale kao rezultat takvih poslova ili kao rezultat prisutnosti takvih materijala trećih strana na Stranici.

Veze na ovoj stranici i drugim web stranicama kojima upravljamo mogu voditi do web stranica trećih strana. Sadržaj, točnost i funkcija takvih web stranica izvan su kontrole CBRE-a i ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za te web stranice, niti podržavamo sadržaj takvih web stranica trećih strana. Konkretno, svi poslovi koje imate s takvim operaterima web stranica trećih strana bit će pod uvjetima i odredbama (ako postoje) tog operatera web stranica. Pristup cijelom ili bilo kojem dijelu web-mjesta može biti obustavljen privremeno i bez prethodne najave.

Ako sud smatra bilo koju odredbu ovih Uvjeta nezakonitom, nevažećom ili neprovedivom, ostale odredbe ostat će na snazi i učinku.

Ako ne iskoristimo bilo koje pravo ili pravni lijek na koji imamo pravo prema ovim Uvjetima korištenja, to ne znači da su oni nevažeći ili da ste izuzeti iz bilo kojeg razloga.

Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju sporazum i razumijevanje između zainteresiranih strana u vezi s korištenjem ove stranice i zamjenjuju sve druge odredbe i uvjete.

Ovi Uvjeti uređeni su hrvatskim pravom i pristajete podvrgnuti se isključivoj nadležnosti sudova Republike Hrvatske.
© 2023 CBRE, Inc.